Dobra Grupa została założona przez Michała Niewęgłowskiego i Włodka Paprodziada Dembowskiego. Celem organizacji festiwalu Kazimiernikejszyn jest wprowadzenie nowej jakości na mapie festiwali. Jest połączeniem energetycznego wydarzenia muzycznego, kontaktu z naturą, miksu ciekawych osobowości i bezspinkowej atmosfery. Każda odsłona festiwalu zostawia po sobie jakiś prospołeczny akcent.

Kliknij i poczytaj więcej o kim chcesz.