(ur. w 1971 r. w Paryżu) jest muzykiem, kompozytorem, lutnikiem gitarowym, pisarzem oraz dziennikarzem.

Andre nigdy nie chodził do szkoły. Obecnie uczy muzyki, prowadzi wykłady, intensywnie angażuje się w dziedzinie informatyki i z wielkim powodzeniem uczestniczy w świecie tańca i teatru. Jako ekspert w dziedzinie alternatywnych metod kształcenia współpracuje z uniwersytetami, szkołami, stowarzyszeniami, firmami oraz nauczycielami i rodzicami.

Jest człowiekiem spełnionym zawodowo oraz szczęśliwym mężem i ojcem.

Autor książek I nigdy nie chodziłem do szkoły, Siewcy entuzjazmu, Manifest ekologii dzieciństwa, Mój ojciec, mój przyjaciel (napisanej wspólnie z Arno Sternem).

Share