“Relacje międzyludzkie – sztuka komunikacji” – to książka o podstawowym aspekcie naszego, ludzkiego Życia, o tym czym jest komunikacja z samym sobą, drugim człowiekiem i otoczeniem.

“Życie na wodnej planecie Ziemi, to – przede wszystkim – relacje międzyludzkie”.

Dążenie do poznania istoty swojego człowieczeństwa i swojej misji tu na Ziemi , wymaga zebrania wiedzy o nas samych – kim jesteśmy, o życiu, drugim człowieku, ludzkości, naszej planecie i kosmosu. To, co jednak jest najistotniejsze, to codzienna egzystencja z innymi wymagająca ciągłych kontaktów, rozmów i rozwiazywania problemów.

Świat bardzo intensywnie zmienia się ze względu na technologie cyfrowe ( tzw. IV rewolucja), a wraz z nowymi technologiami zmieniamy się my sami, a co zatem idzie – dotychczasowe standardy, formy zachowań i komunikacji.
Jednak w tym wszystkim najważniejsza jest nasza osoba, nasza postawa wobec siebie i świata, prezentowane poglądy i wartości, co bezpośrednio wpływa na kontakty z innymi i odbiór naszej osoby przez innych.

Warunkiem jest nasza odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, a to wymaga zmiany paradygmatu postrzegania dotychczasowych (często narzucanych) schematów myślenia i funkcjonowania “systemu”, systemu opartego na piramidzie uzależnień, wyzysku, cierpienia i wojen.

Z książki dowiemy się jak budować swój świat wartości, w jaki sposób budować harmonijne i przyjazne relacje w oparciu o fundamentalne atrybuty naszego istnienia – możliwość (prawa) wyboru, refleksji, oraz kreacji (budowania) rzeczywistości, bowiem to każdy z nas jest kreatorem i budowniczym nie tylko własnego życia, ale także życia innych i naszej planety.

Książka zawiera wiele podpowiedzi i przykładów, które warto wprowadzić do swojego życia w oparciu o “Pedagogikę Własnego Przykładu” . To także swoisty savoir-vivre na nowe czasy.

Share