Spotkanie z autorem plakatu kolekcjonerskiego, którego tytuł to Albatros w Pinakotece.
Zagadnienia malarskie widziane z lotu ptaka oraz z żabiej perspektywy.
Spotkanie z Artystą Malarzem Dr Janem Sewerynem Michalakiem.

Refleksje snute przez Twórcę pozwolą rzucić okiem na zagadnienia malarskie z kilku punktów widzenia. Rozważania będą osnute wokół kilku wątków, są to:
Tożsamość malarstwa sztalugowego w zmieniającym się świecie. Delektacja stanami skupienia farby olejnej.
Z malsztokiem, pędzlami i paletą-żywotność, zmysłowość, akt twórczy i satysfakcja estetyczna w malarstwie sztalugowym.
Gest malarski contra maszynowa akuratność-przewagi malarstwa sztalugowego nad obrazem cyfrowym. Refleksje o substancji malarskiej na tle filozofii jońskich filozofów przyrody.

Dr Jan Seweryn Michalak – urodzony 5 maja 1979 roku w osiadłej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą rodzinie o tradycjach artystycznych i malarskich.
Studiował w latach 1999-2004 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 2004 roku.
W 2021 roku obronił w macierzystej Uczelni dysertację doktorską pt. „O wynikającej z romantycznego przeżywania rzeczywistości potrzebie nowego malarstwa figuratywnego, rozważania o malarstwie, w europejskim kręgu sztuki, z szczególnym uwzględnieniem tradycji bractw świętego Łukasza.”
Od 2008 roku pracuje również we Włoszech.
Autor wielu wystaw w Polsce i za granicą m.in. „Il tenente del papavero maggiore” w Galerii “La Porta Blu” w Rzymie, “Nella Città di Kazimierz Dolny” w Instytucie polskim w Rzymie, “Exodus” w Instytucie włoskim w Warszawie.
Należy do ZPAP Oddział w Warszawie, oraz ZAIKS, sekcja „J”, Oddział w Warszawie.
Ostatnie kilka miesięcy spędził malując w pracowni w podrzymskiej Capranice.
Obrazy będzie można zobaczyć na tegorocznej wystawie w Kazimierzu Dolnym pt. „ Nell’Infilata dell’ Ippodromo”.

Share