Janusz Zagórski – twórca i własciciel NTV (Niezależna Telewizja), Organizator największego Zlotu środowisk alternatywnych Zlot Wolnych Ludzi – Harmonia Kosmosu, Inicjator projektu Republika Slężańska, Organizator imprez o wynalazkach niekownecjonalnych, Koordynar Akcji Wylatowo On line, Organizator unikatowych imprez miedzynarowych UFO Forum.

Tytuł spotkania: Od czego zależy niezależność

Historyczne, filozoficzne i aksjologiczne rozważania na temat niezależności i wolności. Czyli jak być niezleżnym od “Złego” i zależnym od “Dobrego”.

Share