Jego Wysokość SKADYKTATOR! – Jedyny dyktator, którego kochają wszyscy.

Muzyka i miłość to fale jednego oceanu.
Poczuj swoje 3oko teraz pozwól mu tańczyć SKA!

Skadyktator i Jego Kosmiczne Combo!
Najbardziej oryginalny zespół w Warszawie.
ska/rocksteady/reggae/soul/szalona improwizacja.
Wielopokoleniowa muzyka do tańca!

Skafundamenty:
1. Ska powstało przed reggae.
2. Ska się tańczy a nie poguje.
3. Młody Bob Marley nie grał reggae – grał ska!

Skarewolucyjna Skadyktatura Skadyktatora!

THE NEW SKA ORDER!

https://www.facebook.com/SKADYKTATOR

Share