Festiwal Kazimiernikejszyn otrzymał wsparcie ze środków Funduszu Przedziwdziałania COVID-19.